Vores politik for fødevaresikkerhed

Dansk Cater A/S er holdingselskab for en række selvstændige selskaber, som distribuerer og via selvbetjente Cash & Carry butikker leverer dybfrosne og kølede fødevarer, friskvarer samt kolonial og konserves til danske storkøkkener.
  • Fødevaresikkerhed er alfa og omega for Dansk Cater A/S,  og noget vi ikke går på kompromis med.
  • Dansk Cater A/S efterlever lov- og myndighedskrav samt krav til fødevaresikkerhed, der er aftalt med kunder.
  • Vores produkter er sikre, og udgør ikke nogen sundhedsrisiko, når de anvendes efter forskrifterne.
  • Er der en vare, der udgør en risiko, trækker vi den fra sortimentet, og sørger for at informere alle relevante kunder om den aktuelle risiko.
  • Via uddannelse og træning samt et højt kommunikationsniveau sikres det, at alle medarbejdere udfører deres arbejde med fokus på fødevaresikkerhed.
  • Dansk Cater A/S evaluerer regelmæssigt effekten af indsatsen på fødevaresikkerhedsområdet.


Direktør, Dansk Cater A/S
Steen D. Pedersen