Nye krav til håndtering af affald – en guide

Pr. 1. januar 2023 er der kommet nye krav i forhold til affaldshåndtering, som gælder for ALLE med et cvr. nr.

Nye krav pr. 1/1 2023 Konkrete krav til affaldshåndteringen Hjælp til affaldshåndteringen Produkter til affaldssortering Vores bæredygtige DropBuckets
 
 

.

Nye krav til sortering af husholdningslignende erhvervsaffald

Pr. 1. januar 2023 skal du som affaldsproducerende virksomhed med et CVR-nummer sortere dit husholdslignende affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsens bilag 6 – og det gælder alle lige fra bespisninger til kontorer med f.eks. tekøkkener.

I alt skal der sorteres inden for 10 affaldsfraktioner med en beholder til hver fraktion.

Er du i tvivl om, hvordan dit affald skal sorteres, skal du kontakte din kommune. Denne side er blot til venlig information.

Du kan også læse mere om emnet på følgende sider:

Konkrete krav til affaldshåndteringen

Husholdningslignende affald skal fra d. 1. januar sorteres i følgende separate beholdere:

 

  1. Madaffald
  2. Papir
  3. Pap
  4. Glas
  5. Metal 
  6. Plast
  7. Mad- og drikkekarton
  8. Tekstilaffald 
  9. Farligt affald
  10. Restaffald

 

Dine valgte affaldsbeholdere skal derudover mærkes med piktogrammer. Du kan finde løsninger og produkter til affaldssortering i vores butikker - og vi guider selvfølgelig, hvis du har spørgsmål. Du kan desuden få hjælp til håndteringen af affaldet i sektionen herunder.

 

 
 

.

Få hjælp til affaldshåndteringen

Du kan enten overdrage affaldet (efter sortering) til en affaldsindsamler eller en affaldstransportør - vi har kort opridset forskellene på dem her:

Affaldsindsamleren overtager din virksomheds ansvar for affaldet, mens affaldstransportøren alene er ansvarlig for at transportere affaldet fra A til B, så det altså forsat er din virksomhed, der har ansvaret for affaldet.

Vi har undersøgt markedet, og nogle af de landsdækkende services er fx disse to aktører:

.

Produkter til lettere affaldssortering

Hos inco Cash & Carry tilbyder vi en række produkter, som kan lette affaldssorteringen hos dig. Vi har såvel klistermærker som containere i forskellige størrelser. Kontakt vores salgsafdeling eller spørg emballageafdelingen i butikken, hvis du ønsker mere info. 

Kom i gang allerede nu med vores affaldssorteringsguide

Se fx herunder hvilke løsninger, vores leverandør MultiLine tilbyder. 

 
 

Sortér dit affald med vores bæredygtige DropBuckets!

DropBuckets er bæredygtige affaldsbeholdere, der gør det nemmere at sortere affald pga. den nemme og hurtige opsætning. Desuden er de nemt at transportere, da de er sammenfoldede inden brug.

Vores Dropbucket Basis er designet til at holde indendørs arrangementer rene. DropBucket Basis er primært designet til tørt affald, men ved at benytte en standart plastikpose kan også vådt affald håndteres. DropBucket Basis kan også bruges udendørs, hvis vejret tillader det.

Du har mulighed for at tilkøbe klistermærker, så sorteringen bliver tydelig for dine gæster. Vi har naturligvis også et udvalg af bionedbrydelige affaldsposer, der passer til spandene.

Tag fat i en medarbejder i emballageafdelingen og se hele udvalget i butikken