Det økologiske spisemærke kan bruges i storkøkkener. Mærket er statskontrolleret, ligesom det velkendte røde Ø-mærke. Spisemærket viser andelen af økologi i storkøkkenet, som opgøres enten i kr. eller i kg.

Det økologiske spisemærke kan med andre ord bruges som valid dokumentation for køkkenets økologiprocent og synliggøre både udadtil og indadtil, at køkkenet er ansvarlige ifht. sundhed og miljø.

Download mærkerne her!

Hvordan kommer du igang med det økologiske spisemærke:

  1. Tjek om dine økologiske leverandører er på listen over økologi kontrollerede virksomheder – dem kan du tjekke her!
  2. Spar din egen tid og bed dine leverandører om en kvartalsopgørelse af leverede varer (både økologiske og konventionelle) i kilo og kroner. Hermed kan du nøjes med at registrere selve opgørelserne fra de enkelte leverandører.
  3. Indsend ansøgningsskema og opgørelsen for de forudgående tre måneder pr. mail eller post til din lokale fødevareregion.

Skemaer, vejledning og mere info findes på www.oekologisk-spisemaerke.dk

Økologisk Landsforening arbejder sammen med Fødevarestyrelsen omkring udbredelsen af de økologiske spisemærker. Kontakt Økologisk Landsforening, tlf 8732 2700 for råd og vejledning i spisemærkerne, omlægning til økologi i køkkenet og hvordan du ved at omlægge enkle råvarer til en økologisk variant, nemt kan komme op på fx min. 30% økologi.

Hvor mange økologiprocent giver de forskellige varer?
Nedenfor er klassiske eksempler på varekøb i hhv. kantine, børneinstitution og stort køkken. Tallene giver et fingerpeg om, hvilke varer der giver højest økologiprocent.

Se tallene for kantine, børneinstitution & stort køkken her.

Køkkenet kan selv vurdere om tallene er lidt for høje eller lidt for lave til netop deres køkken.

Tallene her er eksempler til og kan ikke bruges som dokumentation til et økologisk spisemærke.

Økologi, sundhed og god stil
I en undersøgelse blandt 526 kantiner i Danmark, er det påvist, at der er tæt sammenhæng mellem økologi og sundt madudbud i kantinen. Undersøgelsen viste, at i kantiner med fokus på økologi, var der øget brug af grønt på smørrebrød, oftere servering af frisk frugt i stykker, oftere varme grøntsagsretter, flere fiskeretter mm. Udbuddet var altså sundere end i kantiner uden fokus på økologi, og maden var mere i tråd med de officielle anbefalinger for sund kost.

Økologi i kantinen er også en god måde at brande virksomheden på.  Hvis man arbejder et sted med økologisk mad i kantinen, kan det også på langt sigt være med til at fastholde medarbejdere. Sophie Esmann Andersen, der forsker i branding og sundhed på Handelshøjskolen i Århus, siger bl.a.: ”En sund, økologisk kantineordning, det er noget, man kan være stolt af, og det styrker loyaliteten, engagementet og relationen til arbejdspladsen.”

Økologi er én af anbefalingerne, i arbejdet med sund mad
Fødevarestyrelsen definerer ”et væsentligt udbud af økologiske fødevarer” som min. 30% økologi i deres publikation ”Sund mad på arbejde – fra målsætning til handling”. Et økologisk køkken er ofte et køkken der i højere grad lever op til ernæringsanbefalingerne, og skruer typisk op for årstidens frugt og grønt, ned på kød, og minimerer spild.