Samhandelsbetingelser:

  • Dit kundenummer er din adgang til inco, hvad enten det er på app´en eller som fysisk kort. inco Cash & Carry app´en/det fysiske kort skal medbringes og fremvises ved enhver foranledning.
  • Al handel er kontant og din virksomhed hæfter for al uafsluttet handel foretaget på dit kundenummer. 
  • Ved brug af inco Cash & Carry app´en, kan du selv administrere din(e) brugere, der skal have adgang til app´en. Har du (fortsat) et fysisk kort og mister dette, opretter Kundeservice et nyt (mod fremvisning af ID). Er du imidlertid ikke ejer af kortet, vil kundeservice kontakte den tegningsberettigede for godkendelse af handel.
  • Af fødevaresikkerhedsmæssige årsager tager vi ikke fersk fisk, fersk kød, kølevarer, frostvarer og frugt & grøntvarer retur. Ved reklamationer, henvend dig i Kundeservice.
  • Ændrer du kontaktoplysninger eller CVR nummer, er du forpligtet til at informere os, så vi altid har korrekte oplysninger i vores system. Oplysningerne bruges i vigtige situationer, fx i tilfælde af tilbagekaldelse af en købt vare.
  • Du skal have et gyldigt CVR nummer for at blive kunde i inco Cash & Carry A/S, ellers bliver kundenummeret automatisk lukket.